Økologisk mad er – højst sand-synligt – sundere end konventionelt

På den ene side: mere tørstof (dvs. mere mad og mindre vand), flere vitaminer, flere antioxydanter, flere mineraler, flere flerumættede fedtsyrer, flere sekundære plantestoffer.
Og på den anden: Ingen pesticid-rester, færre tungmetaller, færre svampegifte, mindre nitrat, mindre salmonella.
Med andre ord: mere af det sunde og mindre af det usunde. Det er

resultatet fra mange undersøgelser,
senest bekræftet af et 5-årigt forskningsprojekt i EU om ind-holdet i økologisk og konventionelt dyrkede afgrøder.
På god redelig videnskabsmanér er der ikke en konklusion, der siger, at det hermed er bevist, at økologisk mad er sundere end konventionel. Der er stadig hvide pletter på det videnskabelige landkort, når det gælder beviser for, hvordan indhold i mad påvirker vores sundhed. Men pletterne bliver mindre, og billedet bliver mere klart: det er klogest at spise økologisk.

I undersøgelsen nævnes det også, at høns, der blev fodret økologisk, hurtigere blev raske, efter at være blevet smittet med bakterier end de konventionelt fodrede. Og erfa-ringer med rotter har vist, at øko-logisk mad giver roligere dyr og bedre frugtbarhed.
På Økologisk Landsforening www.okologi.dk kan man læse om det nævnte forskningsprojekt og mange andre undersøgelser, der alle peger i samme retning.
Det rene barnemad
Vi behøver nok ikke vente på, at videnskaben giver os det endelige svar. En god portion sund fornuft med udgangspunkt i forsigtigheds-princippet er nok til at vælge det, der er mindst belastet med uønskede stoffer. Det har de store producenter af børnemad også fundet ud af: de bruger i stigende grad økologiske og biodynamiske råvarer til deres produkter for at få dem så rene som muligt og dermed forebygge nega-tive reaktioner hos de små med ef-terfølgende skandaler i medierne.

Mere ’livskraft’
De biodynamiske fødevarer er en del af de økologiske i disse under-søgelser. Flere forskere vil gerne undersøge dem parallelt med de økologiske og konventionelle pro-dukter, men det strander altid på økonomien (det koster ekstra at undersøge en gruppe mere). Fra en række undersøgelser med de spe-cielle billeddannende metoder (biokrystallisation og stigbilled) af de tre typer produkter ved vi, at de økologiske og biodynamiske helt generelt viser markant bedre egenskaber (i det biodynamiske forstået som livskraft) end de konventionelle, og de biodynamiske bedre end de økologiske. Det kan man læse om på www.biodynamisk-forskning.dk

Klaus Loehr-Petersen