Gartneriet Rødmoses Venner

Foreningen Gartneriet Rødmoses Venner blev stiftet den 24. februar 2011.  En begivenhed, som både Ugeavisen og VAF havde givet en fin omtale. 35 personer var mødt frem for at sætte den nye forening i gang. Det skete med musik af Marianne Eising og Kristian Bugge på hhv. bratsch og violin, et digt fremsagt af Kate Larsen og som afslutning en herlig gang folkedans til Kristians anvisninger og musik. Vi havde lånt Bygningens store sal, så der var højt til loftet på flere måder. - Det skal foreningen også have.
Formålet med Rødmoses venneforening er at igangsætte og koordinere aktiviteter, der kan styrke forbindelsen mellem gartneriet og kunder og andre interesserede til gensidig glæde og nytte. Rødmose er et specielt mangfoldigt økologisk og biodynamisk jordbrug, takket være Endriks store indsats i nu godt 20 år. Det er vigtigt at bakke op om ham og hans gartneri og være med til at udvikle det. Det kan foreningens medlemmer være med til på forskelige måder.
Foreningen har en bestyrelse på 6 personer: 3 fra den "gamle" uformelle gruppe af Rødmoses Venner, nemlig Else Marie Sø, Endrik Maat og Klaus Loehr-Petersen samt 3 nye: Ruth Marie Jensen, Sille Thing og Johnna Dahl Steinmetz, alle fra Vejle.

Medlemskontingentet er 150 kr. og 250 kr. for en husstand. Hvis man synes, det er for lidt, er man velkommen til at lægge oveni, som flere på den stiftende generalforsamling anbefalede.
Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Merkur Andelskasse: regnr 8401 kontonr. 1153 123.

Med venlig hilsen
Klaus Loehr-Petersen

 

Lidt om baggrunden for Rødmoses Venner

En stor tak for den opbakning, som I kunder har givet udtryk for på vores to 'fællesmøder' i oktober/november (2010) i Bygningen.
Det er herligt at fornemme, at så mange mennesker gerne vil Gartneriet Rødmose. Et skridt på vejen er alle de 'billige' lånetilsagn. Disse bevirker, at noget af den rente-tunge gæld kan nedbringes. Forudbetalingerne letter likviditeten i samme retning. Også banken har givet udtryk for, at den vil se på forskellige 'billigere' løsninger.

På det sidste møde har flere af jer givet tilkende, at I gerne vil gøre et (frivilligt) stykke arbejde. Ud fra det blev et antal arbejdsgrupper dannet. Nogle af grupperne har haft et eller flere møder. Økonomigruppen er selvfølgelig aktiv. Vi håber meget på at kunne etablere en form for  anpartsbeviser. 
Ret snart, den 23. jan., organiseres en arbejdsdag på gartneriet, for de, som gerne vil være praktisk med.

Foreningsgruppen er nu  kommet med et udkast til vedtægter for foreningen 'Gartneriet Rødmoses Venner'. Det skal finpudses, og mon ikke der snart kommer en indkaldelse til en stiftende generalforsamling – lyder det ikke flot!!

Abonnementskasse-gruppen er også godt i gang. Der er snakket en del om, hvordan det skal skrues sammen. Det bliver ved en individuel bestilling (internet, evt. telefon/mail) med forudbetaling, afhentning fra nogle  fællesdepoter og evt. udbringning mod kørselsgebyr. En reklamefolder udformes og internetbestilling/prislister mm etableres. Så også der kan I forvente noget.

Også jer, der ikke kunne deltage i fællesmøderne, er velkomne til at gå med i grupperne. Har I ideer eller ønsker information, så snak med os på torvet.

Lige nu ligger vi for anker, et godt stykke fra afgrunden/vandfaldet. Ovennævnte og andre tiltag er meget vigtige for at få drejet skuden i den rigtige retning, så vi kan kigge fremad igen.
Alle bække små...

Rødmoses Venner / Endrik