Gartneriet er et alsidigt gartneri med dyrkning på både friland og i drivhuse. Der lægges stor vægt på diversiteten, for at give de bedste forhold for afgrøderne og dermed minimere problemer med skadedyr. Dyrkningen er biodynamisk, hvilket bl.a. betyder at der skal være dyr på bedriften, og Rødmose har både køer, heste, geder og får og høns.

Se flere billeder af gartneriet i galleriet.

Vejles biodynamiske nærgartneri er noget særligt!

Rødmose er et meget specielt gartneri – et af den slags, der kun er meget få tilbage af i Danmark. Dets store mangfoldighed af grønsager, foderplanter, blomster, husdyr, naturelementer og kunderelationer giver en kvalitet, som dansk landbrug i dag er blevet fattig på. Rødmose har modstået den almindelige udvikling med vækst, specialisering og rationalisering og større afstand mellem bonde og kunde. Det er der (for nogle) økonomiske og arbejdsmæssige fordele ved, men også alvorlige ulemper, ikke mindst netop når det gælder livssammenhænge i landbruget, mindre natur og dårligere forbindelse med forbrugere.
Rødmose er i almindelig forstand umoderne – men samtidig en model for en ny udvikling i landbruget, der begynder at spire frem, nemlig det ”multifunktionelle landbrug”. Betegnelsen dækker landbrug, der udover at producere fødevarer også byder på f.eks. naturpleje og rekreative, pædagogisk og terapeutiske oplevelser. Det er kvaliteter, der giver næring til mere end kroppen. De kan kun skabes på jordbrug med en stor biologisk mangfoldighed og vigtigst: en personlig interesse, rummelighed og vilje. Endrik og Rødmose har netop det, forbrugere i fremtiden vil efterspørge foruden fødevarer.