Gartneriet Rødmose
Gartneriet historie starter helt tilbage i 1958, hvor Åse og Peder Poulsen købte ejendommen på Rødmosevej 133. De omlagde den straks efter de biodynamiske principper til landbrug med dyr og frilandsgrønsager. På daværende tidspunkt var det kun ”Reformhuset” i København, der aftog den slags afgrøder, så det gav ikke nogen stor indtægt.

Frem til 1975 var det en svær tid at komme igennem. Forbrugernes bevidsthed om at det sundheds- og miljømæssigt var en stor fordel både at dyrke og spise økologiske/biodynamiske produkter, var ikke ret høj.

I 1975 var Åse og Peder medstiftere af engrosvirksomheden Dansk Helios. Samme år fik de Demeter-godkendelse på drivhusproduktionen. De følgende par år blev der dyrket økologisk/biodynamiske grønsager på markerne og bl.a. tomater og agurker i drivhusene – produkterne blev afsat gennem Dansk Helios.

I 1978 forpagtede Holly og Ove Veinholt Jensen drivhusene, og fik en aftale om overtagelse af udendørs jordareal senere. De første år fortsatte dyrkningen af agurk og tomat i drivhusene og på friland var det hovedsagelig løg og porre. Holly og Ove startede med torvesalg i Vejle, hvor de fik en lille plads i 3. række på torvet ”Ved Anlæget”. Denne første torvedag havde de 3 kasser agurker og 10 bundter dild med til salg!
Forbrugerne blev efterhånden mere bevidste om deres indkøb, derfor blev dyrkningsarealet på friland nu udvidet, så sortimentet kunne blive mere alsidigt.

I sommeren 1982 blev der taget initiativ til oprettelse af en støttekreds omkring Gartneriet Rødmose. Det gjorde at der ofte kom mange hjælpende hænder. Støttekredsen fik arrangeret weekend-arbejdsgrupper og de arrangerede og indbød til årstidsfester, bl.a. høstfest. Torvesalget voksede nu hurtigt og i 1980 startede levering af forudbestilte – det blev efterhånden en succes. I disse år kom der i befolkningen en voksende modstand mod forurening. Det resulterede i en øget interesse og købelyst af økologiske produkter og mærkedes tydeligt på gartneriets omsætning.

I 1985 rejste Holly og Ove til andre opgaver, og gartneriet blev omdannet til en selvejende institution med en lille bestyrelse. Der fulgte nu en tid med skiftende gartnere, men Ingrid Kay var fast sælger og torvekone for gartneriet. Der var et stadig stigende salg og der kom nu også salg af indkøbte varer, når gartneriet afgrøder ikke slog til. Afsætningskanalerne var poselevering hver fredag middag, torvesalg om lørdagen og salg til grossister. Engrossalget gav nogle specielle udfordringer, da de havde høje mængde- og leveringskrav.

Endrik, der er uddannet biodynamisk avler i Holland, havde nærmet sig først Vejle og senere gartneriet. I 1989 købte han, sammen med sin kone Anette, nabogården, og måtte naturligvis undersøge hvad der foregik på Rødmose. Endrik begyndte at hjælpe på gartneriet året efter, og i 1990 overtog han forpagtningen af gartneriet. Først i 1995 købte Endrik og Anette hele ejendommen af Åse og Peder Poulsen, og de to ejendomme kunne samles til en helhed med både dyr, landbrug og grønsager.

Endrik og Anette overtog engrossalg og torvesalg fra Ingrid, og de havde også i en årrække torvesalg i Kolding. I år 2000 valgte Anette at flytte fra Endrik, som så stod alene med hele arbejdet med gartneriet og 4 børn. En lille gruppe faste kunder dannede en støttekreds for at hjælpe Endrik igennem den svære situation. Denne gruppe har lige siden holdt møder med Endrik, når han havde brug for at få vendt gartneriets drift og andre spørgsmål. Gruppen har også hjulpet til med udsendelse af Rødmoses Nyhedsbrev, med høstfest eller andre arrangementer på Rødmose Gartneri. I 2011 blev denne vennegruppe udvidet til en egentlig venneforening med bestyrelse og en større kreds af kunder. Foreningen Rødmoses venner står for arrangementer på gartneriet, det giver mere liv på derude, ligesom det giver mange kunder mulighed for at følge med i hvad der sker på gartneriet.