Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Gartneriet Rødmose har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer til økologisk dyrkning.
Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet.
Tilskuddet har medført, at Gartneriet Rødmose har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.