Gartneriet Rødmose bliver dobbelt kontrolleret

Nederst på forsiden af nyhedsbrevene kan man læse, at gartneriet godkendt efter både statens og Demeterforbundets regler. Det betyder i praksis, at Rødmose opfylder strengere regler end økologiske jordbrug, og at det får to kontrolbesøg hvert år. Det ene er Plantedirektoratet, der kontrollerer de statslige økologiregler. Det er obligatorisk for alle økologiske og biodynamisk jordbrug i Danmark, og det er gratis. Det andet er frivilligt, er mere krævende og koster endda penge. Det er et kontrolbesøg af Demeterforbundet, der tjekker de særlige biodynamiske regler. Med en godkendelse fra Demeterforbundet kan Rødmose skilte med, at gartneriets varer er biodynamiske Demeter-produkter, og det lægger både Endrik og mange af kunderne vægt på, at de er.

Biodynamikere ser i højere grad end økologer deres jordbrug som en levende helhed, en slags organisme. Derfor skal der være husdyr på en biodynamisk bedrift – det er en af bestemmelserne i Demeterreglerne. Dyrene er vigtige ”organer” i gårdens organisme og giver både liv og sjæl, værdifuld gødning og mælk, æg og kød.
Formålet med at dyrke biodynamisk er at opbygge jordens muldlag og frugtbarhed og at producere så sunde fødevarer som muligt. Her er de biodynamiske præparater til komposten og til markerne af stor betydning. Erfaringer og forskning viser, at de giver en særlig god humus i jorden og en høj indre kvalitet i produkterne. En af Demeterreglernes bestemmelser er, at præparaterne skal bruges hvert år efter nøjere anvisninger.
Når man skal leve op til Demeterreglerne, må man ikke bruge gylle og ajle fra konventionelle landbrug. Det er en væsentlig stramning i forhold til økologireglerne. Den er lavet for beskytte de biodynamiske jorde og fødevarer mod pesticidrester og gmo-stoffer fra den konventionelle dyrkning og husdyrfodring.
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har lavet en lille folder om forskellen på økologisk og biodynamisk fødevarekvalitet. Der står mere om disse ting. Endrik har den med på torvet, og den kan ses på www.biodynamisk.dk

Klaus Loehr-Petersen
Marts 2005