Februar 2015

Vintertiden er den tid på året, hvor man som gartner kan tage det lidt mere afslappet... Heldigvis, fordi også sidste år, 2014, har budt på mange spændende oplevelser og masser af arbejdstimer.
Og det tegner ikke til, at 2015 bliver mindre travl!!
Sidste år startede med, at Vera fik bygget sin egen bolig færdig: en flot lille lejlighed, med direkte udsyn til alle gartneriets herligheder: drivhuse, blomsterbede, grønsagsrækker og græssende køer og heste… Mon ikke herlighedsværdien langt overstiger den faktiske byggepris!!
Da hendes bolig blev indrettet i min daværende hestestald, fik jeg lavet nye hestebokse i den anden del af længen – godt man har god plads... Samtidig får man ryddet op i alt, som har ligget alt for længe; faktisk er det utrolig dejligt befriende at slippe af med alt sit rod!! Byggeriet betyder oveni købet, at ejendommen langsomt, men sikkert forbedres indvendig/udvendig - ligeledes dejligt at kunne se, at det trods alt går lidt fremad...

Forår og sommer har budt på den sædvanlige travlhed med såning, plantning, lugning, høst og torvesalg. Til arbejdet har der været mange hjælpende hænder af 'altmulig-folk': frivillige, virksomhedspraktikanter, arbejdsprøvninger osv. osv. En broget skare af mennesker, som vil gartneriet Rødmose og gerne vil 'give' noget af deres tid i bytte for, at de kan få noget viden med hjem om den økologisk/biodynamiske dyrkning. TAK!!

Sæsonen som helhed har været ret god; både drivhus og friland har givet godt. Det meste af høsten er solgt, kun lidt er havnet på komposten... Grøntsagerne plantes altid efter, hvor meget jeg tror, jeg kan sælge. I vejrmæssigt gode år betyder det, at der naturligt vil være et vist overskud af grønt, som jeg så kun kan håbe på at få solgt. Min taktik er, at jeg høster alt det, jeg kan, tager det med på torvet og håber at I er sultne nok til at købe det hele! Det sker sjældent..., så oftest har jeg også noget med tilbage. Men det er ikke spild: på marken ville det alligevel gå til. Nu kommer det på komposten og bliver til næring til næste års grøntsager: kredsløbet er lukket!!

Efterår og vinter indtil nu har været meget våd; så meget at det går ud over fornøjelsen ved at være gartner, og de overvintrende grøntsager har det heller ikke for godt: porrer og savojkål er ikke så pæne pt. Nu er min bedrift så lille, at jeg heldigvis ikke behøver at køre ud med de store maskiner, men det er en noget mudret fornøjelse at hente et par trillebør-fulde porrer ind... Alt er bare så beskidt og... også grøntsagerne på torvet, når det regner, og de kasser de ligger i, og i bilen når jeg pakker alle de våde kasser ind igen, og...

Så er det godt, at der er andre ting, man kan glæde sig over!! I efteråret fik jeg nemlig lavet en ny løsdriftsstald til mine kreaturer. Økologi-lovgivningen kræver, at øko-køer skal have daglig motion / fri bevægelse. I modsætning til min gamle bindestald, hvor de skulle løsnes dagligt, har jeg nu inddraget en del af laden, så de går frit rundt hele tiden. De virker glade for det, og det sparer lidt arbejdstid for mig...
Da økonomien både i 2013 og ’14 har været ret fornuftig, har der været råd til denne investering: det er ikke billigt at bygge...

Også her har byggeriet betydet en del oprydning 'hjemme' hos mig. De, som har været 'på besøg' på gartneriet, ved, at jeg privat bor i ejendommen nabo til Rødmose, lidt væk fra alfarvej og travlheden; en dejlig stille oase om sommeren, dog måske lidt for stille om vinteren!! Nu hvor staldforholdene er ordnet, er planen for i år endelig også at gøre noget ekstra ved min egen bolig: den trænger til en kærlig hånd (nye vinduer, tagrender mm) – når pengene er små går alt jo til driften, og det private sættes på standby. Små skridt, mon ikke der bliver råd til det!!
På gartneriet håber jeg endelig at få etableret en lille parkeringsplads til alle de gæster, som kommer – med alt byggeri igennem de sidste år har jeg i hvert fald en ordentlig stak murbrokker til at lægge 'bunden'!!

Til den kommende grøntsagssæson forventer jeg ikke de store ændringer – vi sår og planter vel nok nogenlunde det samme som sidste år, hiver den samme mængde ukrudt op og høster forhåbentlig også det samme igen... Når I, alle kunder, så køber det, som I plejer og lidt til, skal det hele nok gå!!

Det som godt kan bekymre mig er de seneste prisnedsættelser på øko-varer i butikkerne. Ikke fordi jeg frygter for min egen handel /økonomi – I, som køber hos mig, køber ikke pga. prisen; der er nok nogle andre parametre, I lægger vægt på. Men nogle varer bliver måske nok vanskeligere at være 'konkurrencedygtig' med – nej, bekymringen er om selve økologien. Selv om butikkerne siger, at producenterne ikke vil lide under prisnedsættelsen, tror jeg ikke på det!! En varig lav pris vil altid trykke producenten i sidste ende... Hvis økologien skal være bæredygtig, er det nødvendigt at betale den pris, det koster at fremstille mad forsvarligt i forhold til naturen og mennesker/samfundet. At nedsætte prisen er lige præcis den forkerte vej at gå – at overbevise flere om at kvalitetsmad koster det, den koster, er vejen frem. At maden på bordet altså er noget mere vigtigt end mange af de andre fornøjeligheder, vi omgiver os med!! At maden skal prioriteres, også pengemæssigt. Et langt sejt træk...

Afslutningsvis kan jeg oplyse jer om, at 2015 også betyder udskiftning af min gamle bil: mange har kommenteret den, nu skal det være – bilsyn er nok ikke realistisk mere! Pris og finansiering...???

Men hvad.., kærligheden blomstrer (inkl. lidt ferie til mig!!), lyset og foråret kommer, grøntsagerne gror snart igen...
Jo, 2015 bliver mindst lige så travl, spændende og god som 2014!!
Vi ses.

Endrik