Oplev Rødmoses natur med naturvejleder Per Hoegsberg

Foreningen Gartneriet Rødmoses Venner inviterer til naturvandring på gartneriet.

Alle er velkommen.

Torsdag den 29. maj kl. 19.30, starter turen starter ved drivhusene, og det er gratis for alle.
For interesserede er der kl. 18.30 Initiates file downloadgeneralforsamling i 'Foreningen Gartneriets Venner'.

Per Hoegsberg vil guide os rundt på Gartneriet Rødmose. Ikke for at se på grøntsager, men han får sikker øje på mange spændende ting derude, og mon ikke vi får løvfrøerne at høre også...

Rødmoses 10 ha jord rummer en masse plads til naturen, og det er ikke tilfældigt, men helt bevidst. En stor mangfoldighed af liv giver et sundt jordbrug, og det er et af grundlagene i den biodynamiske dyrkningsmåde. Derfor har vi et par km med levende hegn, en mark-sø, sumpområde, frugttræer og bier, græsmarker med køer, heste, får og høns. Det giver et mylder af liv, som giver balance mellem 'skadedyr' og nyttedyr og sunde afgrøder i drivhusene og på markerne.

Husk at tage gummistøvler e.l. på, da græsset er vådt!

Mange hilsner og vel mødt

Gartneriet Rødmoses Venner